Historie klubu

V Jeseníku řadu let žilo a žije mnoho "rekreačních" vodáků, kteří na vodácké akce jedou tak maximálně dvakrát do roka. Z takového podhoubí vlastně vyrostla i mistryně světa ve vodním slalomu, jesenická rodačka, Hana Štěrbová. Jedna taková parta vodáckých turistů skladovala své lodě na půdičce stodoly bývalého AMK Jeseník na ulici Šumperská. Skupina se kontaktovala s dalšími příznivci vodácké turistiky a nakonec se v roce 1985 na společné schůzi rozhodla, že požádají o začlenění pod některou z existujících tělovýchovných jednot. Dohoda se uskutečnila s TJ Lokomotiva Lipová-lázně, kde byl pod existujícím Odborem turistiky vytvořen Oddíl vodní turistiky s tím, že jako zástupci oddílu v TJ byli zvoleni Ing.Toušek a Ing. Kadláč. Od té doby v oddílu pracuje kolem 30 členů. Členové mají zájem o zvyšování kvalifikace a tak se zařazují do cvičitelského školícího systému. V roce 1988 připravují pro ZO ROH Rudné doly první Vodácký putovní tábor - tradice byla založena a tábory (nyní již Klub vodáků jako provozovatel) jsou pořádány stále. Ve vedení oddílu se pohybují členové Ing. Toušek, Ing. Kadláč, Mgr. Krzystek, p. Vaculík a Ing. Bac.

TJ Lokomotiva Lipová-lázně se v roce 1996 rozpadá a veškeré aktivity Oddílu vodní turistiky přechází na Svaz vodáků ČR - Klub vodáků Jeseník, který byl registrován 6.1.1997 jako klub č. 117. Ve výboru SVoČR - Klubu vodáků Jeseník pracovali Ing. Milan Toušek, Ing. Petr Kadláč, Pavel Kozubal, Martin Neuwirth a Ing. Jiří Bac.
Již jako Oddíl vodní turistiky byli vodáci nuceni opustit svoji základnu u AMK Jeseník a usídlili se na pozemku pronajatém od Města Jeseník naproti soutoku řek Bělé a Staříče v sousedství DOM Jeseník. Ještě TJ Lokomotiva Lipová- lázně ale odkupuje od firmy Moravolen pozemek na břehu Staříče těsně nad soutokem a tím začíná výstavba základny - loděnice. Samozřejmě nejprve musí být vyřízeny veškeré podklady pro získání stavebního povolení. Stavbu vlastní zahajuje již SVoČR - Klub vodáků Jeseník a to především vlastními silami s využitím majetkového základu, který byl zděděn po TJ Lokomotiva. Stavbu se daří zvládat i díky sponzorům. Darem získáváme vlastně všechny stavební buňky, které se stávají základními prvky stavebnice pro objekt. S porozuměním se setkáváme i u řady profesionálů, kteří nám na své odborné práce dávají veškeré možné slevy. Mezi největší sponzory pak lze řadit Město Jeseník, i když přeneseně - díky dotacím nemusí Klub doplácet na provozované Putovní tábory a hromadné akce a tak zbývají ostatní prostředky na stavbu. Hlavním sponzorem jsou lipovské lázně Schroth spol. s r.o., dalšími pak Ondřejovická strojírna s.r.o. a Moravolen Jeseník, a.s. (před splynutím se sesterskou organizací). Stavba je ukončena v říjnu 2005, kdy 21. probíhá kolaudační jednání. Po dodání požadovaného rozboru vody byl objekt schválen k užívání. Spolu se zabezpečením patřičného zázemí, tedy objektu loděnice se daří zlepšovat i materiální vybavení. To především díky spolupráci s dalšími sponzory – CAMPA-NET, s.r.o. a Kooperativa a.s., ale i dalšími.  

Klub již disponuje takovým množstvím plastových lodí (26), že jsme jimi schopni pokrýt celý putovní tábor. Na sjíždění prudších toků máme k dispozici řadu gumových lodí Baraca a pro výcvik jsou k zapůjčení i lodě jiných tvarů a typů (laminátové i plastové). Vodácký materiál doplňuje patřičné množství plastových pádel, certifikované vesty, přilby a házecí pytlíky. K provozování putovních táborů pak máme k dispozici vybavení pro táboření a přípravu stravy. Klub vlastní na přepravu lodí dva přívěsné vozíky za auto a vlek za autobus. V loděnici pak je dostatečné vybavení nářadím potřebným k opravám materiálu vodáckého i tábornického a k údržbě vlastního objektu loděnice.

Jak již bylo naznačeno, členové Oddílu (později Klubu) mají spoustu sportovních aktivit. Zvyšují svou kvalifikaci úspěšným absolvováním instruktorských a cvičitelských kurzů (27 členů prošlo instruktorským kurzem, 1 člen pak vlastní kvalifikaci cvičitele druhého stupně, 12 členů prošlo kurzem záchrany ve válci) a i tím se otevírá cesta ke zkvalitňování činnosti. K provozování putovních táborů využíváme zkušenosti vlastní, z vodácké cestovní kanceláře, kterou několik let vedl náš člen i z vedení vodáckých kroužků (při odborném učilišti v Lipové-lázních a vlastní kroužek vodáckého oddílu). Samozřejmě nám pomáhá účast na různých školeních, setkáních i studování odborných časopisů a literatury. Klub vedle putovních táborů nabízí svým členům, ale i veřejnosti účast na akcích pořádaných na českých řekách, ale i do Polska na Dunajec a Bialku, do Rakouska na Salzu, Enns, Steier, Teichl a Ybbs. Kromě těchto "hromadných" akcí jezdí členové Klubu po celé republice na různé sjezdy potoků a říček při vypouštění nádrží, navštěvují cvičební slalomové kanály (v ČR i cizině) a pouští se do sjezdu divokých řek doma i v cizině - Rakousko, Slovinsko, Francie, Španělsko, Norsko. Zimní příprava je už několik let na krytém bazénu v České Vsi, kde si nejen udržují kondici, ale učí se a zdokonalují již zvládnutý eskymácký obrat a na stále se vyvíjejícím materiálu se snaží zvládat i různé prvky vodáckého rodea. Díky této zimní přípravě jsou naši členové Pavel Kozubal, Jiří Černěnko, Jiří Štrama a Ondra Ježek mistři ČR v eskymování.

V současné době tvoří členskou základnu 104 členů (základ z jesenicka, ale máme členy ze Šumperka, z Ostravy, Brna i Prahy), z toho je 44 dětí a mládeže . Současné vedení Klubu bylo zvoleno na členské schůzi 13.1.2023. Předsedou je Ing. Milan Toušek, místopředsedou Jiří Černěnko, jednatel Jaroslav Blanda a další členové výboru Mgr. Bronislav Krzystek a Pavel Kozubal.