GDPR

Jako každý spolek musíme dodržovat pravidla pro ochranu osobních údajů. Níže naleznete dva soubory - jeden pro členy klubu a druhý pro osoby mimo KVJ, kteří se chtějí zúčastnit některé akce. Dokumenty je potřeba vytisknout, na konci podepsat a poslat předsedovi k zaevidování.

Členové, kteří nebudou chtít tento dokument podepsat, mohou dobrovolně ukončit členství v našem klubu, neboť nebudou moci být vedeni jako členové pro účely evidence členské základny KVJ, pro vedení základny ČUS, ČSK a pro další orgány státní a veřejné moci. Nebudou se dovídat o akcích, jelikož nebude svolení používat jejich adresu, a ani pro nás nebude potěšením se s takovými lidmi stýkat, protože neustále bude hrozit nebezpečí, že nás poženou před soud. To my nechceme! Rádi bychom se i nadále na našich akcích normálně bavili a pořizovali si z nich dokumentaci...totéž platí i pro účastníky akcí, kteří nejsou členové našeho klubu.

Ke stažení