Členské příspěvky a brigády

Členské příspěvky jsou po schválení členskou schůzí 26. 1. 2024 rozděleny do tří skupin - vstupní, běžný a udržovací.

Do dovršení 15-ti let se jedná o dítě, dále je osoba považována za studenta až do doby ukončení studia nebo dovršení 26-ti let.

Vstupní příspěvek

Hradí jej každý nově přijatý člen, a to v následující výši:

dospělý...500 Kč
student, důchodce...300 Kč
dítě...300 Kč

Běžný příspěvek

Příspěvek platí běžně každý člen, který se hodlá aktivně účastnit dění v Klubu:

dospělý...300 Kč
student, důchodce...200 Kč
dítě...100 Kč

Udržovací příspěvek

Tento příspěvek uhradí ten člen, který se nemůže v daném roce aktivně účastnit dění v Klubu, ale nechce pro další období přijít o členství. Úhrada udržovacího poplatku člena neopravňuje k profitování na výhodách členství (přednostní zápůjčka matriálu, nižší cena na akce apod.). Pokud ale obnoví svoji aktivitu, nehradí vstupní příspěvek, ale běžný.

dospělý...100 Kč
student, důchodce...50 Kč
dítě...50 Kč

Způsob platby

Úhradu členských příspěvků je nutné provést do konce dubna každého kalendářního roku. V případě neuhrazení ani udržovacího příspěvku je členství podle stanov ukončeno.

Jsou možné dva způsoby platby:

a) úhradou na účet č. 264461249/0300, jako VS uveďte prvních šest cifer RČ (datum narození), do poznámky uveďte co a za koho (jmenovitě) platíte

b) z podúčtu člena KVJ - zašlete mail na b.krzystek@seznam.cz, kde uvedete co a za koho (jmenovitě) ze svého podúčtu hradíte

Ke stažení