Vodácký tábor Ohře 1998

Vodácký tábor Ohře 1998

Vážení přátelé, letos se chystáme s táborem na Ohři. Podívejte se jak vypadal vodácký tábor před 15 lety a můžete srovnávat. Sice oscanované fotky nejsou až tak moc kvalitní, ale jako dokument jsou postačující.

Doprava byla zajištěna dopravcem Bechynským, měli jsme již vlastní vlek. Tábor byl postaven v zahradě školy v Kyselce. Základnu tvořil vojenský stan 6x9. Doprovodné vozidlo byla skříňová Avie.

V roce 1998 bylo deštivo, což je vidět na barvě vody Ohře. Některá deštivá odpoledne jsme byli v suchu v místní školce, kde se hrálo a i tančilo. Taky jsme navštívili Karlovy Vary a vřídlo. A když bylo pěkně, tak se opravovaly lodě, případně prsty.

Velká událost byla návštěva spisovatele Zdeňka Šmída, který mimo jiné, napsal knížku Proč bychom se netopili. Napřed byla poutavá beseda a potom autogramiáda.

Putování po Ohři jsme ukončili v Klášterci.

Bronislav Krzystek

Fotografie
img00001-1428565037.jpg
img00002-1428565039.jpg
img00003-1428565040.jpg
img00004-1428565041.jpg
img00005-1428565042.jpg
img00006-1428565043.jpg
img00007-1428565044.jpg
img00008-1428565044.jpg
img00009-1428565045.jpg
img00010-1428565046.jpg
img00011-1428565046.jpg
img00012-1428565047.jpg