Morava 2021 - zářijová víkendovka

Morava 2021 - zářijová víkendovka

Víkendové splutí Moravy v termínu 4. a 5. září 2021.

Základní údaje

Víkendová akce: sjíždění Moravy v úsecích Mohelnice – Litovel a Postřelmov – vila Háj.

Vedoucí akce

Aneta Krzystková

Termín

sobota 4. 9. až neděle 5. 9. 2021

Podmínky účasti

každý účastník akce nastupuje na cestu s kartou zdravotního pojištění
účast na akci je na vlastní nebezpečí
podpisem přihlášky stvrzuje účastník, že se seznámil s podmínkami GDPR, které jsou uvedeny na stránkách www.kvjesenik.com a souhlasí s nimi

Doprava

auty dle dohody osádek, na lodě bude využit střední vlek KVJ

Odjezd

4. 9. 2021 (sobota) v 7:00 od loděnice (nakládání materiálu tamtéž od 6:30 hodin)
pojede se po trase Jeseník – Šumperk – Mohelnice (kemp Relax Bagr)

Příjezd

5. 9. 2021 (neděle) v odpoledních hodinách k loděnici (vyložení materiálu)

Vodácký materiál

každý účastník akce bude vybaven oddílovým materiálem, který je zakalkulován do ceny akce
vlastní vodácký materiál bude vedoucí akce řešit individuálně – kontaktujte vedoucího akce ještě před provedením platby!

Cena

v ceně na osobu je kalkulováno:
doprava lodí
ubytování v kempu a parkovné za auta a vlek
půjčovné za nevodácký materiál (vlek)
půjčovné za půl lodě, pádlo, vestu, přilbu na 2 dny podle ceníku KVJ (porcelánci, tj. děti, které se jen povezou v lodi, platí pouze dopravu, vestu a půjčovné za nevodácký materiál)
půjčovné za společný vodácký materiál (házečky)

! v ceně není započítána doprava osob – to si vyřeší vždy majitel/řidič vozidla, se kterým pojedete

Dospělý nebo dítě 13-ti leté a starší: nečlen KVJ 770 Kč, člen bez splněných brigád 660 Kč, člen s brigádami 560 Kč
Dítě do 12-ti let (včetně): nečlen KVJ 690 Kč, člen bez splněných brigád 610 Kč, člen s brigádami 530 Kč
Porcelán (sedí uprostřed lodi a nepádluje): nečlen KVJ 470 Kč, člen bez splněných brigád 460 Kč, člen s brigádami 455 Kč

Úhrada

platbu lze provést úhradou na účet č. 264461249/0300
jako variabilní symbol použijte číslo akce 2110
do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a za koho platíte (pokud se jedná o částku za více osob)

členové KVJ mohou provést úhradu nahlášením převodu z osobního konta člena KVJ (tuto skutečnost hlaste předem vedoucímu akce)

Přihlášky

zájemci o účast na akci se nahlásí e-mailem vedoucímu akce: Aneta Krzystková (a.krzystkova@seznam.cz; 737 649 086)
přihláška je umístěna na konci těchto propozic, lze ji podat elektronicky na uvedený e-mail

uzávěrka přihlášek: 10. 8. 2021 (k tomuto datu musí být také uhrazen účastnický poplatek), kapacita je omezena na 20 osob s ohledem na převoz lodí a ubytování
k termínu 10. 8. 2021 bude do seznamu účastníků zařazen ten, kdo hradí převodem z konta KVJ nebo má uhrazen celý účastnický poplatek, pokud nebude tato úhrada provedena, osoba se akce nezúčastní

Stornovací poplatky a další ujednání

do 31. 8. 2021 tvoří stornovací poplatky 50 % ceny akce (při zrušení účasti do tohoto termínu může ze závažných důvodů vedoucí akce od storno poplatků ustoupit)
od 1. 9. 2021 nevrací vedoucí akce nic z uhrazené ceny (v případě choroby či jiných závažných důvodů může být vrácena část nebo i celá již uhrazená částka, záleží na zvážení důvodů a rozhodnutí výboru KVJ)
toto nevylučuje možnost zajistit za sebe odpovídající náhradu

Ubytování

ubytovaní budeme v chatkách v kempu IN-LIFE Litovel (In-Life) ubytování je započítáno do ceny akce!

Stravování

stravu si zabezpečuje každý samostatně, v areálu kempu je hospůdka

Program

bude volen s ohledem na osazenstvo akce, stav vody a počasí
plánované etapy:
Mohelnice – Litovel (kemp)
Postřelmov – vila Háj (podle stavu vody a počasí může být zvolena také etapa Litovel – Hynkov)

Ke stažení