Sázava 2021 - akce pro 18+

Sázava 2021 - akce pro 18+

Akce pro "děti bez rodičů" v termínu 24. až 31. 7. 2021!

Základní údaje

Akce – soustředění - je určena především absolventům putovních táborů pořádaných Klubem vodáků Jeseník, z.s. (dále jen KVJ) kteří dovršili 18 let a tedy se nemohou více tábora zúčastnit. Jedná se tedy o členy, ale i o nečleny KVJ. Samozřejmě je možné, ba žádoucí, aby si tito účastníci vzali s sebou partnera, či kamarády. Je třeba si ale uvědomit, že se na soustředění nebudeme věnovat v širším měřítku technice ovládání lodě, ani taktice splouvání vodních toků – předpokládáme základní znalost. Muži budou nakládat i skládat lodě. Účastníci mohou využívat hangár a přístřešek, ale i ledničky a sporák. Pojeďte si s námi užít letní pohodu na vodě a u táboráku!!  

Pevně věříme, že se akce uskuteční, ale může ji ohrozit nedostatečný zájem účastníků (pokud se nenahlásí alespoň 20 zájemců, akci zrušíme), nebo se může stát, že nebude uskutečnitelná kvůli omezením stanoveným Vládou ČR či Ministerstvem zdravotnictví ČR v reakci na pandemii covid-19.

Vedoucí akce

Milan Toušek, Bronislav Krzystek, Petr Kadláč

Termín

24. až 31. 7. 2021

Podmínky účasti

Obecně platné podmínky pro konání akcí KVJ (lze je dohledat na webových  stránkách  KVJ),  každý  účastník  akce nastupuje  na cestu s platným dokladem a kartou zdravotního pojištění

Účast na akci je na vlastní nebezpečí účastníků

Co se týká případných opatření v souvislosti s virem Covid 19, budeme,  samozřejmě,   respektovat   veškerá nařízení   platná v době konání soustředění (předpokládáme,  že bude  třeba mít roušky - alespoň při sobě,  budeme mít k dispozici dezinfekci)

Každý kdo se přihlásí na akci, tím současně potvrzuje svůj souhlas se  zpracováním  osobních  údajů  a  zvukových  či obrazových záznamů v rozsahu daném formulářem pro udělení souhlasu dle nařízení  Evropského parlamentu a  Rady EU 2016/679 (GDPR) tak, jak je uvedeno na webových stránkách KVJ http://www.kvjesenik.com/cz/informace-o-klubu/21-gdpr.html 

Doprava

autobusem firmy LP Železářství, s.r.o., vlek KVJ,
vlastní doprava nezakládá nárok na slevu z ceny akce

Odjezd

ve 13:30 hodin v sobotu 24. 7. 2021 od loděnice KVJ na ulici Ot. Březiny 1335/9 

Příjezd

31. 7. 2020 (sobota) kolem poledne k loděnici 

Vodácký materiál

každý účastník akce bude vybaven klubovým materiálem, který je zakalkulován v ceně
vlastní vodácký materiál bude vedoucí akce řešit individuálně – ohlásit vedoucímu akce před platbou (bude jiná cena za osobu, tak ať pak nemusíme řešit vracením přeplatku… )

Cena

4.200,- Kč/osobu (nečlen)
3.900,- Kč/osobu (člen s nesplněným závazkem brigád)
3.600,- Kč/osobu (člen se splněným závazkem brigád)

Úhrada

Platbu uskutečníte převodem z konta, či na účet KVJ BÚ:  č.ú. 264461249/0300, s uvedením variabilního symbolu 2106 a svého jména do zprávy pro příjemce

Přihlášky

Zájemci předají (pošlou na adresu Alšova 267/4, 790 01 Jeseník, nebo na e-mail: touda@seznam.cz) přihlášku  vedoucímu akce nejpozději do 2. 7. 2021 s tím, že za přihlášeného bude považován jen ten, kdo bude mít předanou přihlášku, uhrazenu cenu akce, bude mít nahlášeny případné využití vlastního materiálu a případně i nahlášeno složení posádky. V den odjezdu pak každý předá vedoucímu soustředění doklady o testování, očkování či prodělání covid-19 tak, jak to budou vyžadovat nařízení vlády ČR.

Stornovací poplatky

Při zrušení účasti na zájezdu po 2. 7. 2021 si ponechá  KVJ  50 % ceny akce, (při zrušení účasti ze závažných důvodů či choroby může vedoucí akce od stornopoplatků ustoupit), od 17. 7. 2021 pak  už  nevrací  nic z uhrazené ceny (v případě choroby či jiných závažných důvodů bude o případném vracení části, či celé úhrady rozhodovat výbor KVJ)
KVJ si vyhrazuje právo akci zrušit, pokud nařízení vydaná Vládou, či Ministerstvem zdravotnictví budou tak restriktivní, že nebude možné akci uskutečnit.

Ubytování, stravování

Ubytováni budeme v areálu TJ Sokol Poříčí nad Sázavou, a to ve stanech a hangáru (zapůjčení stanu či využití hangáru je v ceně, kdo bude v hangáru a kdo ve stanu si dohodneme po cestě).

Cena za ubytování v kempu je rovněž započtena do ceny akce. Bude-li ale někdo chtít, může bydlet v přilehlém Penzionu, je to ale třeba nahlásit nejpozději do 20. 5. 2021. Pak mu vrátíme z ceny akce 570,- Kč, ale on si musí uhradit ubytování – 220/300/500 Kč/os /noc. Sprchy jsou zpoplatněné – 10 Kč.

Stravu si zabezpečuje každý samostatně. V Penzionu je restaurace, je zde možnost stravování, i domluvení polopenze (talířková snídaně + káva, čaj, voda neb džus v ceně 110 Kč a hlavní jídlo  k večeři + pivo, víno či nealko v ceně 170 Kč, tedy celkem 280 Kč za polopenzi. K výběru bude ze tří jídel. Peníze na polopenzi budeme vybírat na místě). V případě potřeby lze po cestě zastavit v nějakém obchodním středisku či místním obchodě na doplnění zásob na vaření.

Program

Bude volen s ohledem na počasí, stav vody a chuti účastníků. Etapy tedy mohou být na přeskáčku a budou vyhlášeny vždy den předem (večer). Předpoklad je ale takovýto:

1. den (so) - příjezd, ubytování, seznámení se s účastníky
2. den (ne) - etapa Sázava - Chocerady
3. den (po) - etapa Chocerady – Poříčí nad Sázavou
4. den (út)  - etapa Poříčí nad Sázavou – Týnec nad Sázavou
5. den (st)  - etapa Týnec na d Sázavou – Kamenný Přívoz
6. den (čt)  - etapa Kamenný Přívoz – Pikovice
7. den (pá) - opakování etapy dle výběru účastníků
8. den (so) - balení, úklid, přesun do Jeseníku

UŽ ABYSME JELI!

Ke stažení