Rezervace materiálu

Zde je ke stažení tabulka pro rezervaci materiálu.

V jednotlivých listech tabulky jsou uvedeny plánované akce. V listu se potom uvede požadovaný počet materiálu. V hlavičce listu je povinný údaj DNY, kde se uvede počet dnů zápůjčky. Pro správné vypočítání půjčovného je nutné požadovaný materiál rozepsat na materiál pro členy KVJ a nečleny. U ostatního materiálu se vše bere jako nečlen, u maleho vozíku se automaticky vypočte počet dalších dnů. Požadavek zašlete na adresu správce materiálu nebo redakce.

Ke stažení