Členská schůze 2021 - usnesení

Usnesení členské schůze per rollam a další informace týkající se výše příspěvků, cestovních náhrad apod. najdete v sekci O klubu.