Členská schůze 2021

Členská schůze KVJ 2021 proběhla od 22. 2. 2021 do 2. 3. 2021 z důvodu Covid omezení formou per rollam. Více informací obdržel každý člen na svůj e-mail.

Členská schůze per rollam byla ukončena a byly sečteny hlasy. Hlasování se účastnilo 52 členů z 62 členů, kteří mají hlasovací právo, tedy účast na schůzi byla 84%. Statutární zástupce Klubu vodáků Jeseník konstatuje, že níže uvedená usnesení jsou platná.

Ke stažení