Dunajec 2018 aneb jak nás navštívil novodobý Jánošík

Dunajec 2018 aneb jak nás navštívil novodobý Jánošík

V sobotu 5. května 2018 se náš klub doplněný o pár neoddílových vodáků vydal na tradiční jarní splutí Dunajce, které mělo být obohaceno o splutí Bialky a Oravy. Cesta autobusem nám pěkně utíkala. Po příjezdu do kempu Pltnik na slovenské straně hranice jsme zabrali plochu menšího fotbalového hřiště našimi stany. Více než polovina účastníků se pak vydala na první etapu, od hráze do kempu. Někteří dokonce pocítili touhu otestovat teplotu vody, aby měli kamarádům o čem vyprávět. Následoval přímý přenos hokejového utkání z mistrovství světa a pěkné posezení u ohně včetně hudebního doprovodu.

Na neděli jsme si naplánovali etapu z kempu do Kroscienka, tedy nejkrásnější část, kde se řeka klikatí v údolí a nad hlavami se tyčí skalní výchozy. Sluníčko pálilo už od rána a slibovalo nám pěkné počasí i na další dny. Jedinou drobnou nepříjemností bylo velkém množství nad hladinou létajících jepic. Opět se našlo několik posádek, které vyzkoušely teplotu vody v Dunajci, v jednom místě dokonce pět najednou. Naštěstí nedošlo k žádným ztrátám ani na životech, ani na materiálu. Po dojezdu do Kroscienka jsme si dali vydatné jídlo a část účastníků zvolila pěší nebo cyklovýlet zpět do kempu, ostatní jeli autobusem, aby stihli další hokejové utkání, tentokrát v cukrárně, kterou s oblibou každoročně navštěvujeme. Večerní posezení u ohně bylo komornější oproti předchozímu, ale o to romantičtější :-).

V pondělí pařilo sluníčko ještě více než v neděli. Plánovaná etapa na Bialce byla pro nedostatek vody nakonec zrušena a v rámci úspory času a energie byla zvolena znovu etapa z kempu do Kroscienka. Kdo nechtěl na stejnou etapu, vyrazil na Tři koruny nebo na kola. Večerní závěrečné posezení u ohně bylo dlouhé, někteří šli spát až nad ránem.

V úterý ráno jsme měli v plánu sbalit věci, přejet na Oravu a do termálu v Oravici. Ráno ale někteří účastníci zjistili, že jejich stan navštívil novodobý Jiří Jánošík, který chudým bere a sám bohatne. Byly odcizeny peníze a kvalitní ručně dělaný nůž. Kvůli vyřizování této nemilé záležitosti s policií se nám časový plán posunul natolik, že jsme etapu nestihli a jeli jsme rovnou do termálu. Tam jsme se odbahnili, vysušili a vyrazili k domovu.

I přes nepříjemnost na konci tripu se nám akce vydařila a těšíme se na další vodácké zážitky :-).

Už abychom zase jeli!

Fotogalerie