Orlice 2019 - podzimní víkendovka

Orlice 2019 - podzimní víkendovka

7. a 8. září 2019

Základní údaje

Víkendová akce: sjíždění Orlice v úseku Kostelec nad Orlicí – Týniště nad Orlicí a Choceň – Korunka.

Vedoucí akce

Aneta Krzystková, Bronislav Krzystek

Termín

sobota 7. 9. až neděle 8. 9. 2019

Podmínky účasti

každý účastník akce nastupuje na cestu s kartou zdravotního pojištění

účast na akci je na vlastní nebezpečí

podpisem přihlášky stvrzuje účastník, že se seznámil s podmínkami GDPR, které jsou uvedeny na stránkách www.kvjesenik.com a souhlasí s nimi

Doprava

mikrobusem firmy Jireš, na vodácký materiál je za mikrobus zavěšen vlek

v případě malého počtu zájemců bude řešena náhradní doprava auty

Odjezd

7. 9. 2019 (sobota) v 7:00 od loděnice (nakládání materiálu tamtéž od 6:30 hodin)

mikrobus pojede po trase Jeseník – Hanušovice – Králíky – Kostelec nad Orlicí

Příjezd

8. 9. 2019 (neděle) v odpoledních hodinách k loděnici (vyložení materiálu)

Vodácký materiál

každý účastník akce bude vybaven oddílovým materiálem, který je zakalkulován do ceny akce

vlastní vodácký materiál bude vedoucí akce řešit individuálně – kontaktujte vedoucího akce ještě před provedením platby!

Cena

v ceně na osobu je kalkulováno:

doprava mikrobusem tam a zpět, přejezdy kolem vody, ubytování řidiče

půjčovné za nevodácký materiál (vlek)

půjčovné za půl lodě, pádlo, vestu, přilbu na 2 dny podle ceníku KVJ (porcelánci, tj. děti, které se jen povezou v lodi, platí pouze dopravu, vestu a půjčovné za nevodácký materiál)
půjčovné za společný vodácký materiál (házečky)

Dospělý nebo dítě 13-tileté a starší: nečlen 1111 Kč, člen bez hodin 1005 Kč, člen s hodinami 899 Kč
Dítě do 12-ti let: nečlen 1033 Kč, člen bez hodin 953 Kč, člen s hodinami 873 Kč
Porcelán: nečlen 817 Kč, člen bez hodin 809 Kč, člen s hodinami 801 Kč

Úhrada

platbu lze provést úhradou na účet č. 264461249/0300

jako variabilní symbol použijte číslo akce 1910

do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a za koho platíte (pokud se jedná o částku za více osob)

členové KVJ mohou provést úhradu nahlášením převodu z osobního konta člena KVJ (tuto skutečnost hlaste předem vedoucímu akce)

Přihlášky

zájemci o účast na akci se nahlásí e-mailem vedoucímu akce: Aneta Krzystková (a.krzystkova@seznam.cz; 737 649 086)

přihláška je umístěna na konci těchto propozic, lze ji podat elektronicky na uvedený e-mail

uzávěrka přihlášek: 20. 8. 2019 (k tomuto datu musí být také uhrazen účastnický poplatek)

k termínu 20. 8. 2019 bude do seznamu účastníků zařazen ten, kdo hradí převodem z konta KVJ nebo má uhrazen celý účastnický poplatek, pokud nebude tato úhrada provedena, osoba se akce nezúčastní

Stornovací poplatky a další ujednání

do 31. 8. 2019 tvoří stornovací poplatky 50 % ceny akce (při zrušení účasti do tohoto termínu může ze závažných důvodů vedoucí akce od storno poplatků ustoupit)

od 1. 9. 2019 nevrací vedoucí akce nic z uhrazené ceny (v případě choroby či jiných závažných důvodů může být vrácena část nebo i celá již uhrazená částka, záleží na zvážení důvodů a rozhodnutí výboru KVJ)

toto nevylučuje možnost zajistit za sebe odpovídající náhradu

Ubytování

ubytovaní budeme v chatkách v kempu v Kostelci nad Orlicí (Autokemp Orlice) – každý účastník si zajistí vlastní spacák; chatky jsou čtyřlůžkové, sociálka a sprcha s teplou vodou v místě; cena 700 Kč za jednu chatku, tedy při jejím plném obsazení 175 Kč na osobu + 5 Kč rekreační poplatek (+ povlečení na jedno lůžko za 50 Kč v případě zájmu);

ubytování není započítáno do ceny akce – tato částka se bude vybírat až na místě

Strava

stravu si zabezpečuje každý samostatně

Program

bude volen s ohledem na osazenstvo akce, stav vody a počasí

plánované etapy:
Kostelec nad Orlicí – Týniště nad Orlicí
Choceň – Korunka (tzv. zelené peklo)

Ke stažení