Salza, Enns 2019

Salza, Enns 2019

Rakouské řeky v termínu 27. až 30. září 2019.

Vedoucí akce

Petr Kadláč

Termín

27. až 30. 9. 2019

Pozor – změna termínu o jeden den oproti schválenému plánu vzhledem k možnosti ubytování, výbor byl informován o změně po členské schůzi po obdržení informace z Rakouska 12. 3. 2019.

Podmínky účasti

Nově s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) je podmínkou účasti na akcích pořádaných KVJ (není to iniciativa klubu, je to daná povinnost) souhlas se zpracováním osobních údajů, formulář pro udělení souhlasu je volně přístupný na stránkách KVJ. Po dohodě s výborem KVJ a v zájmu ušetření nadbytečné administrativy dává zájemce o účast na akci písemným přihlášením na akci (nejlépe e-mailem) souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu daném zmíněným formulářem a není nutné tento formulář podepisovat a odevzdávat před akcí.

Každý účastník akce nastupuje na cestu s platným vlastním dokladem, kartou zdravotního pojištění a zajistí si připojištění na základní lékařské ošetření v cizině.

Účast na akci je na vlastní nebezpečí.

Doprava

Autobusem firmy LP železářství Javorník (Pavel Jireš) na materiál je za autobus zavěšen dvounápravový vlek.

Odjezd

27. 9. 2019 (pátek) v 9:00 hodin od loděnice (nakládání materiálu tamtéž od 8:15 hodin)

Příjezd

30. 9. 2019 (pondělí) cca ve 22:00 hodin k loděnici, vyložení materiálu a do postýlek (většinou svých)

Cena

1.500,- Kč/osobu – nečlena klubu vodáků Jeseník, člen s nesplněným závazkem brigádnických hodin pak uhradí 1.200,- Kč (podmínky a splnění podmínek jsou uvedeny na webových stránkách KVJ) a člen KVJ s odpracovaným závazkem 1.000,- Kč + půjčovné za zapůjčený materiál podle půjčovního řádu (bude-li něco zapůjčeno). Cena je stanovena a hradí se v plné výši bez ohledu na věk účastníků.

Přihlášky

Zájemci o účast na akci se nahlásí vedoucímu akce (Petr Kadláč- petr.kadlac@fs.mfcr.cz ), uzávěrka přihlášek bude provedena bez dalších možných korekcí k 15.9.2019. K tomuto termínu bude do seznamu zájemců zařazen ten, kdo hradí převodem z konta KVJ, či zaplatí poplatek a to v hotovosti či převodem. Pro převod je č.ú. 277897383/0300, variabilní symbol 1911 a do zprávy pro příjemce vepište jméno. Pokud nebude provedena tato úhrada, NEBUDEME na přihlášky reagovat !!!

Podle stavu přihlášených účastníků bude k 15.9.2019 potvrzena (nebo zrušena) doprava a ubytování v chatkách. A dále, pokud bude třeba, budou osloveni náhradníci. K přihlášce je třeba nahlásit požadavky na materiálové vybavení a oznámit složení posádky (C2).

Stornovací poplatky

Při zrušení účasti na zájezdu ze závažných důvodů do 11.9.2019 nebudou storno poplatky účtovány, od 12.9.2019 již budeme při zrušení účasti účtovat storno poplatek ve výši 30% uhrazeného poplatku, po 20.9.2019 nevrací vedoucí akce již nic ze základní ceny (půjčovné se do storno poplatků nezahrnuje).

Ubytování

Ubytování bude zajišťováno podle pořadí přihlášených. Do naplnění kapacity lůžek v chatkách – 36 – má každý přihlášený účastník zajištěno lůžko v chatce a to i v případě, že se dohodnou na ubytování ve více osobách než je počet lůžek v chatce (4). Teprve po naplnění lůžkové kapacity bude s majitelem campu projednáno ubytování ve stanech. (budeme platit plnou kapacitu lůžek zamluvených již 12.3.2019) Pro případ plného obsazení zájezdu doporučuji účastníkům s vlastní dopravou nahlásit zájem o ubytování a v tom případě i pro tyto platí totéž co pro ostatní „platící“. Cena za ubytování by měla být stejná jako minulý rok, tj. cca 7,80 € osoba/noc, letošní cenu ještě nemáme potvrzenou.

Předpokládaný program

Klasika:
První den – 27.9. : cesta a ubytování v době cca 16.00 -17.00
Den druhý – 28.9.: Kompletní Salza
Den třetí - 29.9. : Enns a pro případné zájemce poté Romantická soutěska na Salze
Čtvrtý den – 30.9..: Opustit chatky a pojedeme úsek od „Honsovy“ zastávky – výstup Petrus k Maďarovi a cca ve 13.00 odjezd domů.

Program je rámcový, improvizaci se meze nekladou a v tom jsme fakt dobří. Samozřejmě je počítáno i s pěšárnou některých účastníků (soutěska u Gamms) či cyklovýpravou.

Ke stažení