Lužnice 2019 - rodinka II.

Lužnice 2019 - rodinka II.

Týdenní akce pro rodiny s dětmi v týdnu 20. až 27. července 2019.

Vedoucí akce

Jaroslav Blanda, Milan Bortel, Martin Bortel

Termín

Sobota 20.7.2019 až sobota 27.7.2019

Podmínky účasti

Účast na akci je na vlastní nebezpečí.
Vedoucí akce si vyhrazuje právo změny programu v závislosti na počasí, stavu vody nebo jiných nepředvídatelných okolnostech.

Doprava

Autobusem fa. LP Železářství, Pavel Jireš s připojeným vlekem

Odjezd

20. 7. 2019 (sobota) v 8:30 hodin od loděnice (nakládání materiálu tamtéž od 8:15 hodin). Další zastávky podle potřeby a možností.

Příjezd

27. 7. 2019 (sobota) v odpoledních, či spíše podvečerních hodinách k loděnici (vyložení a uložení materiálu).

Materiál

Každý účastník akce bude vybaven oddílovým vodáckým materiálem, který je zakalkulován do ceny a to včetně vest pro porceláncky.

Cena

V ceně je kalkulována doprava na místo a kolem řeky, půjčovné za loď, pádlo, vestu, atd. podle ceníku KVJ:

2.600,- Kč/osobu - nečlena KVJ (Klubu vodáků Jeseník) 2.300,- Kč/osobu - nečlena KVJ do 12 let 1.600,- Kč/osobu - nečlena KVJ porcelánek
2.200,- Kč/osoba - člen KVJ (bez brigádnických hod.) 2.000,- Kč/osoba - člen KVJ do 12 let (bez brigádnických hod.)
1.800,- Kč/osoba - člen KVJ (s brigádnickými hod.) 1.700,- Kč/osoba - člen KVJ do 12 let (s brigádnickými hod.) 1.500,- Kč/osoba - člen KVJ porcelánek

Půjčovné je kalkulováno pro plastové lodě.
Individuální doprava nezakládá nárok na slevu.
V ceně není zahrnuta strava a ubytování, to si hradí každý sám.

Úhrada

Platbu provedete na základě doručené faktury a to převodem na účet č.: 264461249/0300 jako variabilní symbol bude č. faktury, do poznámky uveďte Lužnice 19 a svoje jméno. Členové KVJ mohou provést úhradu převodem z osobního konta.

Za přihlášeného je považován ten, kdo uhradí zálohu v době splatnosti. Celá cena akce musí být uhrazena do 30. 5. 2019. Pokud nebude provedena úhrada zálohy, NEBUDE přihláška akceptována a možnost dostanou náhradníci.

Přihlášky

Zájemci o účast na akci se nahlásí vedoucímu akce (Jaroslav Blanda, jblanda@seznam.cz, tel: 775 972 279). V přihlášce uveďte jméno, příjmení, bydliště, telefon a požadavek na druh lodě (plast, nafukovací), příp. zda se jedná o porcelánka.

Jak se přihlásit

Po přijetí přihlášky (mailem) vedoucí akce potvrdí volnou kapacitu a zašle zájemci potvrzení o přihlášení a fakturu k úhradě akce. Po dobu splatnosti faktury má zájemce rezervováno místo na akci. Splatnost zálohy a doba rezervace činí 30 dnů. V této lhůtě je nutné uhradit alespoň zálohu ve výši 1500,-Kč/osoba. Celá cena akce pak musí být uhrazena do 30. 5. 2019.

Storno poplatky

Do 30. 5. 2019 tvoří storno poplatky 50% ceny akce, při zrušení účasti na akci do tohoto termínu může ze závažných důvodů vedoucí akce od storno poplatků ustoupit, od 30. 6. nevrací vedoucí akce již nic z ceny akce, v případě choroby či jiných závažných důvodů může být vrácena část nebo celá již uhrazená částka, podle rozhodnutí výboru KVJ. Případně lze za sebe zajistit adekvátní náhradu.

Ubytování

Ubytovaní v chatkách, kemp TJ Spartak Soběslav. Ubytování je zajištěno ve čtyřlůžkových chatkách pro celkem tedy pro 52 osob.

Úhrada ubytování není zahrnuta do ceny akce, bude vybrána na místě v hotovosti.

Strava

Stravu si zabezpečí každý sám, přímo v kempu je možnost objednání polopenze nebo jen večeří.

Harmonogram

Bude volen s ohledem na osazenstvo akce, stav vody, počasí atd.

1. den – příjezd, ubytování, seznámení se s účastníky tábora
2. den – vodácká etapa Veselí / L. – Soběslav
3. den – vodácká etapa Planá / L. – Tábor
4. volný den – návštěva kulturních a přírodních zajímavostí
5. den – vodácká etapa Tábor - Lužničanka
6. den – vodácká etapa Jemčina - Hamr (Nežárka)
7. den – vodácká etapa České Vrbné (cvičný slalomový kanál)
8. den – přesun do Jeseníku

Ke stažení