Lužnice 2019 - rodinka I.

Lužnice 2019 - rodinka I.

Letni akce pro rodiny s dětmi v termínu 13. až 20. července 2019.

Základní údaje

Letní prázdninová akce pro rodiče s dětmi, případně ostatní vodáky, kteří se chtějí podívat na krásné řeky. Akce se pořádá už třináctým rokem, letos opět na české řece, na Lužnici. Pojďte si s námi užít letní pohodu na vodě a u táboráku!

Vedoucí akce

Aneta Krzystková, Bronislav Krzystek

Termín

sobota 13. 7. až sobota 20. 7. 2019

Podmínky účasti

Každý účastník akce nastupuje na cestu s kartou zdravotního pojištění. Účast na akci je na vlastní nebezpečí. Podpisem přihlášky stvrzuje účastník, že se seznámil s podmínkami GDPR, které jsou uvedeny na stránkách www.kvjesenik.com a souhlasí s nimi.

Doprava

Autobusem firmy Jireš, na vodácký materiál je za autobus zavěšen vlek. Vlastní doprava autem nezakládá nárok na slevu z akce.

Odjezd

13. 7. 2019 (sobota) v 8:00 od loděnice (nakládání materiálu tamtéž od 7:30 hodin), čas odjezdu může být upraven, až bude vyhotoven jízdní řád pro prázdninové turnusy, které na sebe navazují. Autobus pojede po trase Jeseník – Hanušovice – Mohelnice – Náměšť na Hané (kde nabereme další účastníky) – Mohelnice – Svitavy – Humpolec – Soběslav.

Příjezd

20. 7. 2019 (sobota) v odpoledních hodinách k loděnici (vyložení materiálu) + trasa opět povede přes Náměšť na Hané.

Vodácký materiál

Každý účastník akce bude vybaven oddílovým materiálem, který je zakalkulován do ceny akce. Vlastní vodácký materiál bude vedoucí akce řešit individuálně – ohlásit vedoucímu akce před platbou (bude jiná cena za osobu, tak ať pak nemusíme řešit vracení přeplatku…

Cena

V ceně na osobu je kalkulováno:

  • doprava na místo a kolem řeky
  • půjčovné dle ceníku KVJ za nevodácký materiál (vlek, hlavní stan, altán, lavice, stoly, házečky apod.)
  • chatka pro řidiče, platba za velký stan, autobus a za elektřinu v kempu (pro ledničky, nabíječky, světla, pípu,…)
  • půjčovné za půl lodě, pádlo, vestu, přilbu na 7 dní podle ceníku KVJ

Dospělý nebo dítě 13 let a více...nečlen (2 544 Kč), člen bez hodin (2 210 Kč), člen s hodinami (1 876 Kč)
Dítě do 12-ti let (včetně - rozhodný je věk v den odjezdu)...nečlen (2 298 Kč), člen bez hodin (2 046 Kč), člen s hodinami (1 794 Kč)
Porcelán (sedí uprostřed lodi a nepádluje)...nečlen (1 617 Kč), člen bez hodin (1 592 Kč), člen s hodinami (1 567 Kč)

Úhrada

Platbu lze provést úhradou na účet č. 264461249/0300, jako variabilní symbol použijte číslo akce 1905, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a za koho platíte (pokud se jedná o částku za více osob). Členové KVJ mohou provést úhradu nahlášením převodu z osobního konta člena KVJ (tuto skutečnost hlaste předem vedoucímu akce).

Přihlášky

Zájemci o účast na akci se nahlásí vedoucímu akce: Aneta Krzystková (a.krzystkova@seznam.cz; 737 649 086; pro uživatele pošty adresa Nerudova 1183, Jeseník, 790 01), přihláška je umístěna na konci těchto propozic, lze ji podat elektronicky i papírově – PŘIHLÁŠKA MUSÍ BÝT VYPLNĚNA ZA KAŽDOU RODINU!

Uzávěrka přihlášek: 15. 6. 2019 (k tomuto datu musí být také uhrazen účastnický poplatek), k termínu 15. 6. 2019 bude do seznamu účastníků zařazen ten, kdo hradí převodem z konta KVJ nebo má uhrazen celý účastnický poplatek, pokud nebude tato úhrada provedena, osoba se akce nezúčastní.

Stornovací poplatky a další ujednání

Do 30. 6. 2019 tvoří stornovací poplatky 50 % ceny akce (při zrušení účasti do tohoto termínu může ze závažných důvodů vedoucí akce od storno poplatků ustoupit), od 30. 6. 2019 nevrací vedoucí akce nic z uhrazené ceny (v případě choroby či jiných závažných důvodů může být vrácena část nebo i celá již uhrazená částka, záleží na zvážení důvodů a rozhodnutí výboru KVJ). Toto nevylučuje možnost zajistit za sebe odpovídající náhradu.

Minimální počet účastníků je 38, pokud nebude dosaženo tohoto počtu účastníků, bude řešena náhradní doprava.

Ubytování

Ubytovaní budeme v kempu TJ Spartak Soběslav, a to ve stanech (stan si každý zabezpečuje sám, je zde možnost zapůjčení stanu od KVJ, cena 420 Kč/akce, nutno ohlásit vedoucímu akce – a připočítat k penězům posílaným na účet KVJ). Ubytování v kempu není započítáno do kalkulované ceny – tato částka se bude vybírat až na místě nebo může být zaslána na účet KVJ společně s platbou za akci (pro správné rozklíčování poplatků vyplňte řádně přihlášku).

  • dospělý/noc…60 Kč (osoby starší 70-ti let 50 Kč/noc)
  • dítě/noc…30 Kč
  • velký stan/noc…60 Kč
  • malý stan (typ A)/noc…50 Kč
  • auto/noc…50 Kč

Strava

Stravu si zabezpečuje každý samostatně, při návratech z etapy budeme zastavovat v nějakém obchodním středisku nebo místním obchodě.

Program

Bude volen s ohledem na osazenstvo akce, stav vody a počasí, etapy mohou být voleny na přeskáčku, od lehkých po náročnější, a především podle stavu vody. Etapy budou vyhlášeny vedoucím akce den předem.

Pokud vše klapne, měli bychom absolvovat několik etap na Lužnici, jednu na Nežárce a také návštěvu slalomového kanálu v Českém Vrbném.

Ke stažení