cz Lužnice 2018 - Vodácké akce - KVJ-Jeseník

Lužnice 2018

Lužnice 2018

Tradiční zakončení vodácké sezóny na Lužnici.

Vedoucí akce

Milan Toušek

Termín

12. až 14. 10. 2018

Podmínky účasti

Každý  účastník akce nastupuje na cestu s platným vlastním  dokladem a kartou zdravotního pojištění.
Účast  na akci  je  na  vlastní  nebezpečí!

Každý člen KVJ má podepsán souhlas, nečlen, který se přihlásí písemně či e-mailem na akci, tím současně potvrzuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a zvukových či obrazových záznamů v rozsahu daném formulářem pro udělení souhlasu dle nařízení  Evropského parlamentu a  Rady EU 2016/679 (GDPR) tak, jak je uvedeno na webových stránkách KVJ http://www.kvjesenik.com/cz/informace-o-klubu/21-gdpr.html.

Doprava

Osobními automobily s připřáhnutým středním vozíkem, v případě většího počtu zájemců pak i minibusem. 
Pravděpodobnější je ale varianta s osobními automobily.

Odjezd

12. 10. 2018 (pátek) ve 12:00 hodin od loděnice (nakládání materiálu tamtéž ve čtvrtek od 16:00 hodin)

Příjezd

14. 10. 2018 (neděle) cca v 19:00 hodin k loděnici (vyložení a uložení materiálu a šupito presto domů – nebo ještě závěrečné pivo v Minipivovaru??)

Cena

2.000,- Kč/osobu – nečlena Klubu vodáků Jeseník
člen  KVJ (má uhrazen členský příspěvek)  s  nesplněným  závazkem   brigádnických  hodin (pro rok 2018 taxa 5 hodin odpracovaných do konce dubna)  pak uhradí 1.800,- Kč
člen KVJ s odpracovaným závazkem brigád 1.500,- Kč 
+ půjčovné  za  zapůjčený  materiál   podle půjčovního řádu (bude-li něco zapůjčeno).

Platbu provádějte na účet č. 264461249/0300 s tím, že do v.s  uvedete  číslo 1813, do zprávy pro příjemce pak jméno. Jinak je třeba se na platbě v hotovosti domluvit s Ing. Pribilincovou – hospodářkou, platbu z osobního konta nahlásíte vedoucímu akce.

V ceně je zahrnuta doprava, a ubytování v rekreačním zařízení Knížecí rybník u Tábora.

Přihlášky

Zájemci o účast na akci se nahlásí vedoucímu akce (Milan Toušek, na e-mail: milan.tousek@fs.mfcr.cz ).

Uzávěrka přihlášek bude provedena bez dalších možných korekcí k 20.9.2018. K tomuto termínu bude do seznamu účastníků zařazen ten, kdo hradí převodem z konta KVJ, nebo zaplatí poplatek a to v hotovosti či převodem z běžného účtu. Pokud nebude provedena tato úhrada, NEBUDU na přihlášky reagovat !!! Podle stavu přihlášených účastníků bude k uvedenému termínu potvrzena (nebo jinak řešena či zrušena) doprava. K přihlášce je třeba nahlásit požadavky na materiálové vybavení a oznámit složení posádky (C2).

Stornovací poplatky

Při zrušení účasti na zájezdu ze závažných důvodů do 26. 9. nebudou storno poplatky účtovány, od 1. 10. nevrací vedoucí akce již nic, při zvláště zřetele hodných důvodech o případném vrácení poplatku rozhodne výbor KVJ (půjčovné  se  do  storno poplatků nezahrnuje).

Ubytování, stravování

Ubytovaní budeme v rekreačním zařízení Kemp Knížecí rybník na okraji Tábora, kde jako v jediném v širokém dalekém okolí fungují i v říjnu, v chatkách po čtyřech, společné sociální zařízení mimo chatky. Úhrada za ubytování je součástí ceny akce a počítáme s každým účastníkem zájezdu jako s ubytovaným. V nevytápěných chatkách je lednice a zásuvka, el. energie se doplácí podle spotřeby (toto si bude řešit každý individuálně), v chatkách bude povlečení, můžeme ale spát ve vlastních spacákách.

Stravu si zabezpečíme v kempu v restauraci s vynikající kuchyní – večeře v pátek a sobotu a nedělní oběd, snídaně si musí zajistit každý sám (restauraci otvírají až v 10:30) a během dne se zastavíme u stánků, na Harachovce apod. (strava je samozřejmě ve vlastní režii každého účastníka zájezdu).

Pití v rekreačním zařízení zajistí (je tam restaurace otevřená do 21:00), ve výše uvedených stáncích a restauracích bezesporu tímto atributem rovněž oplývají (pití si každý hradí sám) a bude-li někdo mít potřebu konzumovat po cestě tam, na zpáteční cestě, případně i přímo na řece, musí si zabezpečit nápoje z vlastních zdrojů. Krom toho zajistím dvě koťátka a výčepní zařízení.

Další ujednání

Vlek bychom naložili ve čtvrtek 11. 10. 2018 v 16:00 hodin. Odjezd v pátek (12:00) je od loděnice v Jeseníku volen tak, abychom se dopravili včas na večeři (cca v 19:00), ubytovali jsme se a měli možnost se připravit na další program (společenská zábava při zpěvu a vyluzování zvuků na různé nástroje…především hudební). V sobotu bude snídaně tak kolem 8:00, takže bychom v 9:30 měli sedat do vozidel a v 10:30 na vodu. Je plánována etapa z Tábora od mostu na Čelkovice v Podhradí s dojezdem pod jez na Lužničance (12 km, 8 jezů). Pak by nás mohla Lužičanka přivítat v 16:00, do kempu Knížecí rybník bychom dorazili do 17:00 a zajdeme se vyhřát do sauny, vířivky a dalších kratochvílí wellnes centra (Jarmila nebude klouzat!) a pak hned na večeři. Poté si vyměníme zážitky a dopovíme a dozpíváme to, co jsme nestihli v pátek večer.  V neděli je v plánu projet úsek od mostu na Čelkovice v Podhradí s dojezdem na Harrachovku (cca 8 km, 7 jezů). Po snídani bychom tedy měli sednout do aut opět nejpozději v 9:00, na vodu v 10:00, na Harachovce bychom měli být kolem poledne, odjedeme na oběd na Knížecí rybník a pak už razíme k domovům. V Jeseníku, pokud bude vše probíhat v pořádku, bychom měli být kolem 19:00 hodiny.

Ke stažení