cz Morava 2018 - podzimní víkendovka - Vodácké akce - KVJ-Jeseník

Morava 2018 - podzimní víkendovka

Morava 2018 - podzimní víkendovka

Víkendová akce v termínu 8. a 9. září 2018.

Základní údaje

Víkendová akce: sjíždění Moravy v úseku Leština – Moravičany a Nové Mlýny – Litovel (případně Moravičany – Litovel).

Vedoucí akce

Aneta Krzystková, Bronislav Krzystek

Termín

sobota 8. 9. až neděle 9. 9. 2018

Podmínky účasti

Každý účastník akce nastupuje na cestu s kartou zdravotního pojištění, účast na akci je na vlastní nebezpečí!

Doprava

Mikrobusem firmy Jireš, na vodácký materiál je za mikrobus zavěšen vlek.
V případě malého počtu zájemců bude řešena náhradní doprava auty.

Odjezd

8. 9. 2018 (sobota) v 7:00 od loděnice (nakládání materiálu tamtéž od 6:30 hodin), mikrobus pojede po trase Jeseník – Šumperk – Leština.

Příjezd

9. 9. 2018 (neděle) v odpoledních hodinách k loděnici (vyložení materiálu).

Vodácký materiál

Každý účastník akce bude vybaven oddílovým materiálem, který je zakalkulován do ceny akce.
Vlastní vodácký materiál bude vedoucí akce řešit individuálně – kontaktujte vedoucího akce ještě před provedením platby!

Cena

V ceně na osobu je kalkulováno:
-doprava mikrobusem tam a zpět, přejezdy kolem vody, ubytování řidiče
-půjčovné za nevodácký materiál (vlek)
-půjčovné za půl lodě, pádlo, vestu, přilbu na 2 dny podle ceníku KVJ (porcelánci, tj. děti, které se jen povezou v lodi, platí pouze dopravu, vestu a půjčovné za nevodácký materiál)
půjčovné za společný vodácký materiál (házečky)

NEČLEN ČLEN BEZ HODIN ČLEN S HODINAMI
DOSPĚLÝ NEBO DÍTĚ 13-TI LETÉ A STARŠÍ 934 Kč 828 Kč 722 Kč
DÍTĚ DO 12-TI LET (včetně - rozhodný den odjezdu) 856 Kč 776 Kč 696 Kč
PORCELÁN (sedí uprostřed lodi a nepádluje!) 640 Kč 632 Kč 624 Kč
 

Úhrada

Platbu lze provést úhradou na účet č. 264461249/0300, jako variabilní symbol použijte číslo akce 1810, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a za koho platíte (pokud se jedná o částku za více osob).
Členové KVJ mohou provést úhradu nahlášením převodu z osobního konta člena KVJ (tuto skutečnost hlaste předem vedoucímu akce).

Přihlášky

Zájemci o účast na akci se nahlásí e-mailem vedoucímu akce: Aneta Krzystková (a.krzystkova@seznam.cz; 737 649 086), přihláška je umístěna na konci těchto propozic, lze ji podat elektronicky na uvedený e-mail.

Posláním přihlášky účastník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle GDPR, které je uvedeno na webu KVJ (http://www.kvjesenik.com/cz/informace-o-klubu/21-gdpr.html)!

Uzávěrka přihlášek: 20. 8. 2018 (k tomuto datu musí být také uhrazen účastnický poplatek).
K termínu 20. 8. 2018 bude do seznamu účastníků zařazen ten, kdo hradí převodem z konta KVJ nebo má uhrazen celý účastnický poplatek, pokud nebude tato úhrada provedena, osoba se akce nezúčastní.

Stornovací poplatky a další ujednání

Do 31. 8. 2018 tvoří stornovací poplatky 50 % ceny akce (při zrušení účasti do tohoto termínu může ze závažných důvodů vedoucí akce od storno poplatků ustoupit).
Od 1. 9. 2018 nevrací vedoucí akce nic z uhrazené ceny (v případě choroby či jiných závažných důvodů může být vrácena část nebo i celá již uhrazená částka, záleží na zvážení důvodů a rozhodnutí výboru KVJ).

Toto nevylučuje možnost zajistit za sebe odpovídající náhradu.

Ubytování

Ubytovaní budeme v Náměšti na Hané v chatkách a pod širákem (podle počasí) – každý účastník si zajistí vlastní spacák a karimatku; cena za ubytování je 100 za osobu.

Ubytování není započítáno do ceny akce – tato částka se bude vybírat až na místě!

Strava

Stravu si zabezpečuje každý samostatně.

Program

Bude volen s ohledem na osazenstvo akce, stav vody a počasí.
Plánované etapy:
Leština – Moravičany
Nové Mlýny – Litovel (v případě zájmu Moravičany – Litovel)

Ke stažení