cz Jizera, Ploučnice - rodinka II. - Vodácké akce - KVJ-Jeseník

Jizera, Ploučnice - rodinka II.

Jizera, Ploučnice - rodinka II.

Akce pro rodiny s dětmi v termínu 22. až 29. července 2018!

Vedoucí akce

Jaroslav Blanda, Milan Bortel, Martin Bortel

Termín

neděle 22. 7. 2018 až neděle 29. 7. 2018

Podmínky účasti

Účast na akci je na vlastní nebezpečí!
Vedoucí akce si vyhrazuje právo změny programu v závislosti na počasí, stavu vody nebo jiných nepředvídatelných okolnostech.

Doprava

Autobusem fa. LP Železářství, Pavel Jireš s připojeným vlekem.

Odjezd

22. 7. 2018 (neděle) v 7:00 hodin od loděnice (nakládání materiálu tamtéž od 8:15 hodin). Další zastávky podle potřeby a možností.

Příjezd

29. 7. 2018 (neděle) v odpoledních, či spíše podvečerních hodinách k loděnici (vyložení a uložení materiálu).

Materiál

Každý účastník akce bude vybaven oddílovým vodáckým materiálem, který je zakalkulován do ceny a to včetně vest pro porcelánky.

Cena

V ceně je kalkulována doprava na místo a kolem řeky, půjčovné za loď, pádlo, vestu, atd. podle ceníku KVJ:
2.550,- Kč/osobu - nečlena KVJ (Klubu vodáků Jeseník)
2.300,- Kč/osobu - nečlena KVJ do 12 let
1.600,- Kč/osobu - nečlena KVJ porcelánek

2.200,- Kč/osoba - člen KVJ (bez brigádnických hod.)
2.000,- Kč/osoba - člen KVJ do 12 let (bez brigádnických hod.)

1.800,- Kč/osoba - člen KVJ (s brigádnickými hod.)
1.700,- Kč/osoba - člen KVJ do 12 let (s brigádnickými hod.)
1.500,- Kč/osoba - člen KVJ porcelánek

Půjčovné je kalkulováno pro plastové lodě. Individuální doprava nezakládá nárok na slevu. V ceně není zahrnuta strava a ubytování, to si hradí každý sám.

Úhrada

Platbu provedete na základě doručené faktury a to převodem na účet č.: 264461249/0300 jako variabilní symbol bude č. faktury, do poznámky uveďte Jizera 18 a svoje jméno. Členové KVJ mohou provést úhradu převodem z osobního konta.

Za přihlášeného je považován ten, kdo uhradí zálohu v době splatnosti. Celá cena akce musí být uhrazena do 15. 6. 2018. Pokud nebude provedena úhrada zálohy, NEBUDE přihláška akceptována a možnost dostanou náhradníci.

Přihlášky

Zájemci o účast na akci se nahlásí vedoucímu akce (Jaroslav Blanda, jblanda@seznam.cz, tel: 775 972 279). V přihlášce uveďte jméno, příjmení, bydliště, telefon a požadavek na druh lodě (plast, nafukovací), příp. zda se jedná o porcelánka.

Jak se přihlásit?

Po přijetí přihlášky (mailem) vedoucí akce potvrdí volnou kapacitu a zašle zájemci potvrzení o přihlášení a fakturu k úhradě akce. Po dobu splatnosti faktury má zájemce rezervováno místo na akci. Splatnost zálohy a doba rezervace činí 30 dnů. V této lhůtě je nutné uhradit alespoň zálohu ve výši 1500,-Kč/osoba. Celá cena akce pak musí být uhrazena do 15. 6. 2018.

Storno poplatky

Do 15. 6. 2018 tvoří storno poplatky 50 % ceny akce, při zrušení účasti na akci do tohoto termínu může ze závažných důvodů vedoucí akce od storno poplatků ustoupit, od 30. 6. nevrací vedoucí akce již nic z ceny akce, v případě choroby či jiných závažných důvodů může být vrácena část nebo celá již uhrazená částka, podle rozhodnutí výboru KVJ. Případně lze za sebe zajistit adekvátní náhradu.

Ubytování

Ubytovaní v chatkách, kemp Jachta Holany (www.jachtaholany.cz). Ubytování je zajištěno ve třech chatách se čtyřmi pokoji, každý pokoj pro čtyři osoby, celkem tedy pro 48 osob.

Úhrada ubytování není zahrnuta do ceny akce, bude vybrána na místě v hotovosti.

Strava

Stravu si zabezpečí každý sám, přímo v kempu je možnost objednání polopenze nebo jen večeří.

Harmonogram

Bude volen s ohledem na osazenstvo akce, stav vody, počasí atd.
1. den – příjezd, ubytování
2. den – vodácká etapa Železný Brod – Turnov (Jizera)
3. den – vodácká etapa Turnov – Svijany (Jizera)
4. volný den
5. den – vodácká etapa Stáž pod Ralskem – Mimoň (Ploučnice)
6. den – vodácká etapa Mimoň – Česká Lípa (Ploučnice)
7. den – vodácká etapa Česká Lípa – Horní Police (Ploučnice)
8. den – přesun do Jeseníku (návrat na parkoviště u loděnice KVJ)