cz Jizera, Ploučnice - rodinka I. - Vodácké akce - KVJ-Jeseník

Jizera, Ploučnice - rodinka I.

Jizera, Ploučnice - rodinka I.

Akce pro rodiny s dětmi v termínu 14. až 21. července 2018!

Základní údaje

Letní prázdninová akce pro rodiče s dětmi, případně ostatní vodáky, kteří se chtějí podívat na krásné řeky. Akce se pořádá už dvanáctým rokem, letos opět na českých řekách, na Jizeře a Ploučnici. Pojďte si s námi užít letní pohodu na vodě a u táboráku!

Vedoucí akce

Aneta Krzystková, Bronislav Krzystek

Termín

sobota 14. 7. až sobota 21. 7. 2018

Podmínky účasti

Každý účastník akce nastupuje na cestu s kartou zdravotního pojištění. Účast na akci je na vlastní nebezpečí!

Doprava

Autobusem firmy Jireš, na vodácký materiál je za autobus zavěšen vlek. Vlastní doprava autem nezakládá nárok na slevu z akce.

Odjezd

14. 7. 2018 (sobota) v 8:00 od loděnice (nakládání materiálu tamtéž od 7:30 hodin), čas odjezdu může být upraven, až bude vyhotoven jízdní řád pro prázdninové turnusy, které na sebe navazují.
Autobus pojede po trase Jeseník – Hanušovice – Mohelnice – Náměšť na Hané (kde nabereme asi polovinu účastníků) – Mohelnice – Hradec Králové – Jičín – Mladá Boleslav – Holany.

Příjezd

21. 7. 2018 (sobota) v odpoledních hodinách k loděnici (vyložení materiálu) + trasa opět povede přes Náměšť na Hané.

Vodácký materiál

Každý účastník akce bude vybaven oddílovým materiálem, který je zakalkulován do ceny akce.
Vlastní vodácký materiál bude vedoucí akce řešit individuálně – ohlásit vedoucímu akce před platbou (bude jiná cena za osobu, tak ať pak nemusíme řešit vracení přeplatku…:-)).

Cena

V ceně na osobu je kalkulováno:

  • doprava na místo a kolem řeky
  • půjčovné dle ceníku KVJ za nevodácký materiál (vlek, hlavní stan, altán, lavice, stoly, házečky apod.)
  • chatka pro řidiče, platba za velký stan, autobus a za elektřinu v kempu (pro ledničky, nabíječky, světla, pípu,…)
  • půjčovné za půl lodě, pádlo, vestu, přilbu na 7 dní podle ceníku KVJ

​Úhrada

Platbu lze provést úhradou na účet č. 264461249/0300jako variabilní symbol použijte číslo akce 1805, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a za koho platíte (pokud se jedná o částku za více osob).
Členové KVJ mohou provést úhradu nahlášením převodu z osobního konta člena KVJ (tuto skutečnost hlaste předem vedoucímu akce).

Přihlášky

Zájemci o účast na akci se nahlásí vedoucímu akce: Aneta Krzystková (a.krzystkova@seznam.cz; 737 649 086; pro uživatele pošty adresa Nerudova 1183, Jeseník, 790 01).
Přihláška je umístěna na konci těchto propozic, lze ji podat elektronicky i papírově – PŘIHLÁŠKA MUSÍ BÝT VYPLNĚ-NA ZA KAŽDOU RODINU!

Uzávěrka přihlášek: 15. 6. 2018 (k tomuto datu musí být také uhrazen účastnický poplatek).

K termínu 15. 6. 2018 bude do seznamu účastníků zařazen ten, kdo hradí převodem z konta KVJ nebo má uhrazen celý účastnický poplatek, pokud nebude tato úhrada provedena, osoba se akce nezúčastní.

Stornovací poplatky a další ujednání

Do 30. 6. 2018 tvoří stornovací poplatky 50 % ceny akce (při zrušení účasti do tohoto termínu může ze závažných důvodů vedoucí akce od storno poplatků ustoupit).
Od 30. 6. 2018 nevrací vedoucí akce nic z uhrazené ceny (v případě choroby či jiných závažných důvodů může být vrácena část nebo i celá již uhrazená částka, záleží na zvážení důvodů a rozhodnutí výboru KVJ).
Toto nevylučuje možnost zajistit za sebe odpovídající náhradu.

Minimální počet účastníků je 36, pokud nebude dosaženo tohoto počtu účastníků, bude řešena náhradní doprava.

Ubytování

Ubytovaní budeme v kempu Jachta Holany, a to ve stanech (stan si každý zabezpečuje sám, je zde možnost zapůjčení stanu od KVJ, cena 420 Kč/akce, nutno ohlásit vedoucímu akce – a připočítat k penězům posílaným na účet KVJ).
Ubytování v kempu není započítáno do kalkulované ceny – tato částka se bude vybírat až na místě nebo může být zaslána na účet KVJ společně s platbou za akci (pro správné rozklíčování poplatků vyplňte řádně přihlášku).

dospělý/noc…60 Kč
dítě/noc…45 Kč
auto/noc…35 Kč

Strava

Stravu si zabezpečuje každý samostatně, při návratech z etapy budeme zastavovat v nějakém obchodním středisku nebo místním obchodě.

Program

Bude volen s ohledem na osazenstvo akce, stav vody a počasí, etapy mohou být voleny na přeskáčku, od lehkých po náročnější, a především podle stavu vody. Etapy budou vyhlášeny vedoucím akce den předem.

Ke stažení