Jednotná kalkulace a vyúčtování akcí

Výbor KVJ zavedl jednotné účtování akcí podle vystavené tabulky tak, aby bylo transparentní a snadno hodnotitelné pro všechny členy výboru a účetní. Během letošní vodácké sezóny proběhlo prověřování tabulky a protože se osvědčila, bylo rozhodnuto, že bude pro všechny organizátory závazná pro další roky. Tabulka je ke stažení na webu ZDE.